Właśnie skończyłam ciekawą lekturę, którą powinien przeczytać każdy, kto chce zostać lub jest kierownikiem działu czy firmy. “Projekt Feniks”, bo o nim mowa, to… na prawdę fascynująca książka. Autorzy (Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford) ukazali rzeczywistość IT taką, jaką na prawdę jest.

Bill, główny bohater, zostaje wiceprezesem. Po tym wydarzeniu jego życie wywraca się do góry nogami. Poznajemy go dzień po dniu, widzimy jego zmagania i próby poradzenia sobie z panującym bałaganem. Co pomaga mu w znalezieniu odpowiedniego azymutu działań? Odpowiedzi na pytania pojawiające się w jego głowie i dodatkowe prace domowe zadawane przez Erica, członka rady nadzorczej , który zmusza do intensywnego poznawania rzeczywistości IT firmy.

Czym jest praca? Każdy powie, że są nią zadania do wykonania. Ale jeśli zapytamy jakie, to już trudniej je skategoryzować. To jeden z aspektów, na którym skupiają się autorzy książki. Zrozumienie terminu “praca” pozwala na jej opanowanie i płynny przepływ zadań. Większość z nas pewnie jest w stanie wymienić dwa typy pracy: projekty biznesowe (zewnętrzne) i wewnętrzne. Ale pozostały jeszcze dwa kolejne rodzaje. Kolejny typ to zmiany. Może to dotyczyć aktualizacji biblioteki czy nowego sprzętu. Ostatni rodzaj to antypraca, czyli nieplanowane prace, które zawsze stanowią największy problem z racji swej nieprzewidywalności i niszczenia planu zrealizowania pozostałej pracy. Czy zauważamy znaczenie i wpływ antypracy na nasze działania?

Na co jeszcze zwraca czytelnik uwagę? Na porównanie firmy Billa do fabryki. Bardzo trafne porównanie pozwalające na metaforyczne zmaterializowanie procesów, narzędzi, pracy. I tak jak w fabryce, tak i w każdym innym przedsięwzięciu działają zasady:

  • zwiększenie ilości zadań w toku prowadzi do wydłużenia terminów ich realizacji
  • konieczny jest płynny przepływ prac na etapie ograniczeń

Powyższe wiąże się trzema drogami, o których wciąż wspomina wymieniony przeze mnie z imienia bohater Eric. To nic innego jak:

  • kontrola przepływu prac
  • stały obieg informacji
  • znajomość wartości ryzyka i nauki na błędach

 

„Projekt Feniks” to lektura obowiązkowa dla kierowników jednostek biznesowych i informatycznych, którzy zmagają się projektową codziennością i z rosnącą złożonością działów IT. Lektura zmusza do myślenia, wyciągania wniosków i chęci poprawiania naszej rzeczywistości. Skrótowe podsumowanie: na prawdę warto przeczytać!

Author: