Angular load more…

Kwiecień 4, 2018 0

Niejednokrotnie chcemy nie ładować do widoku wszystkich pozycji. Po kliku w button możemy wywołać doładowywanie kolejnych elementów. Należy zacząć od przygotowania zmiennych. Na początek tablica…

Angular – service

Marzec 21, 2018 0

Tworząc aplikację prawie zawsze potrzebujemy pobrać coś z bazy, uaktualnić, dodać czy usunąć. W przypadku Angulara tworzy się serwisy, które są zbiorem funkcji pozwalających właśnie…