No to dziś chcielibyśmy dodać możliwość pushowania nie tylko do repozytorium, które sklonowaliśmy, ale i do jeszcze drugiego. To drugie miejsce docelowe to nasze środowisko otwarte na świat, dla testerów, PO, stakeholderów, więc dopiero jak jest u nas wszystko dobrze zaimplementowane, to chcemy wypuścić to dalej.
Na wstępie sprawdzamy, jakie repozytoria zdalne mamy dołączone i co stanowi nasze domyślne repozytorium (pod nazwą origin).
 W konsoli pojawia się komunikat
Wiemy już czym jest nasz origin. Teraz chcemy dodać kolejne zdalne repozytorium.

W wyniku powyższej operacji mamy dwa repozytoria:

  • origin
  • heroku

Bez określenia repozytorium docelowego będziemy domyślnie wykonywać push i pull na i z aktualny branch z origin. Czyli jeśli jesteśmy na branchu feature/news to polecenie git pull jest równoznaczne z zapisem git pull origin feature/news


A teraz zadanie związane z początkowym założeniem. Chcemy wykonać push brancha develop z origin na branch master z heroku. Stosując się do zapisu:


wpisujemy następujące polecenie

  • <remote> to heroku
  • <branch with new changes> to origin/develop
  • <branch you are pushing to> to master

Teraz do naszego lokalnego repozytorium mamy podpięte dwa zdalne repozytoria. Należy jednak pamiętać, że naszym domyślnym nadal pozostało to samo repozytorium, czyli dotychczas stosowane polecenia nie ulegną zmianie.

Author: