Podczas kodownia nie zawsze tempo prac frontendowych i backendowych jest takie samo. Jest jednak proste rozwiązanie, które pozwala na niewstrzymywanie prac frontendowych nawet, gdy nie ma gotowych endpointów. Polecam json-server (https://github.com/typicode/json-server).

Instalacja to tylko

Tworzymy plik z json (np. db.json).
Uruchamiamy przez
W kodzie chcemy przetestować zapytanie, które pobierze użytkownika z id równym 1.
Co zrobić? Wykonać get pod adresem http://localhost:3000/people/1.
W ten sam sposob obsługujemy inne operacje, które w łatwy sposób wyjaśnione są tutaj . Do testowania poprawności działania z pewnością przyda się postman, którego działanie również wyjaśnione jest pod powyższym linkiem.

Author: