“Wizualizuj osiągnięty cel”

Dziś hasło jest poleceniem. Wizualizuj nie tyle przyszłość, co już osiągnięty cel. Wyobraź sobie, że zdobyłeś to, na czym Ci zależy. Czujesz z pewnością satysfakcję. Udowodniłeś sobie i otoczeniu, że dałeś radę.

Nastawienie

Bardzo ważne jest pozytywne nastawienie. Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że sposób w jaki myślimy o zadaniu wpływa na jego efekt końcowy. Podkreślanie negatywnych aspektów sytuacji przecież w niczym nam nie pomoże. Czarnowidztwo nastawia tylko umysł na porażkę.

Pomyśl w ten sposób. Oczywiście nikt nie da Ci gwarancji, że działania, które podejmujesz przyniosą zwycięstwo. Ale co Ci da dodatkowe negatywne nastawianie? W przypadku najgorszego scenariusza nie doś, że nie uda Ci się osiągną celu, to jeszcze długotrwałe nagatywne uczucia będą dodatkowo działy destrukcyjnie naTwoją psychikę. Może się również okazać, że skupianie się na niepozytywnych myślach spowoduje swoisty paraliż sytuacyjny, który w konsekwencji będzie stanowić powód Twojej porażki.

Pozytywny nawyk

Obserwowanie własnych myśli to coś, wydaje się błahe, ale jest czymś, czego nikt za nas nie zrobi. Tylko My możemy korygować nasze myśli na właściwe tory. Nawyk pozytywnego myślenia pozwala się pozbyć psychicznego paraliżu i zachować siły na zdobywanie celu. Wiara we własne możliwości połączona z perspektywą sukcesu może stanowić metaforyczną farbykę pozytywnej siły i energii. Zamiast skupia się na negatywnych aspektach, weź ster myśli w swoje ręce!

Author: