Często okazuje się, że podczas developmentu potrzebujemy korzystać z innych adresów dla naszego API niż na produkcji. Właśnie między innymi do tego przydają się zmienne środowiskowe. Jak szybko wprowadzić taką zmienną w angular?
Po pierwsze w katalogu src tworzymy folder environments, a w nim 2 pliki:
  • environment.prod.ts

 

  • environment.ts

 

W pliku .angular-cli określamy środowiska. Przypisujemy plik do uruchomienia pod daną nazwą parametru.

 

To jak wybudować aplikacje przy użyciu odpowiedniej zmiennej? Zamiast ng build używamy

 

I to wszystko. Czyli przy budowaniu odwołujemy się do odpowiedniej zmiennej.

Author: