Poprzednio były checkboxy, no to teraz obiecany radio button. Chcemy, aby użytkownik wybrał najlepszą odpowiedź dotyczącą jego doświadczenia. Ma kilka opcji. Może zmienić wybraną odpowiedź.

Najpierw stwórzmy opcje.

Tworzymy formularz z polami z wykorzystaniem formBuilder, ale nie używamy w kodzie html formControlName=”experience”.

W naszym kodzie html dodaliśmy wywołanie funkcji setExperience() na change. Oznacza to, ze za każdym razem, gdy klikniemy któryś radio button wartość jemu odpowiadająca zostanie przekazana jako parametr wywołanej funkcji.

Co robi sama fukcja setExperience()? Ustawia ona wartość pola “experience” w utworzonym formularzu (registerForm) na wartość do niej przekazaną.

W skrócie jak to działa. Gdy użytkownik kliknie w którąś opcję – pole “experience” formularza zostanie uaktualnione.

No i mamy. Radio buttony działają.

Author: