Niejednokrotnie chcemy nie ładować do widoku wszystkich pozycji. Po kliku w button możemy wywołać doładowywanie kolejnych elementów.
Należy zacząć od przygotowania zmiennych. Na początek tablica z danymi.
A następnie w class Componentu określamy liczbę elementów, które mają być wyświetlone na starcie

oraz zczytujemy do osobnej zmiennej pozycje, które za pomocą pętli wyświetlimy na widoku zgodnie określoną chwilę wcześniej liczba

Dodatkowo tworzymy zmienną , która przyjmuje wartość typu boolean, określającą czy ma się wyświetlać przycisk pozwalający na doładowanie kolejnych pozycji.

No i ostatnia zmienna: ile pozycji wczytać dodatkowo po kliku w button wywołujący doładowanie

A teraz ostatnia część, czyli funkcja kliku w button(load (more)). A po co parametr more?

Dzięki parametrowi more możemy określić czy doładowujemy pozycje, czy zwijamy do początkowego wyglądu. Następnie określamy pozycje do wyświetlenia na widoku i sprawdzamy co z przyciskiem – czy go ukryć czy pozostawić.

Podsumowanie

No i cały kod razem.

Jak już mamy kod odpowiadający za działanie, czas na widok html.

Author: